Bảo vệ

Shinhan Life Việt Nam

Gửi trao diệu kỳ

Hãy tự tin khám phá những điều thú vị của cuộc sống quanh bạn. Cùng tạm gác lại những lo âu, muộn phiền hay rào cản tương lai… vì đã có những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mỗi cá nhân, sẵn sàng góp phần bảo vệ bản thân bạn và gia đình.

Shinhan – Credit Care Plus

Bảo hiểm tử kỳ cho người được cấp tín dụng

Shinhan – Credit Care

Bảo hiểm tử kỳ tai nạn cho người được cấp tín dụng

Shinhan – Sống Khỏe

Sản phẩm bảo hiểm Tử Kỳ Cá nhân Linh hoạt, cung cấp cho khách hàng quyền lợi bảo vệ trong trường hợp Tử vong

Shinhan – Vui Sống

Shinhan – Vui sống là sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ cá nhân, cung cấp giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ của cuộc sống.

Shinhan – Tín Dụng

Shinhan – Tín Dụng bảo đảm thanh toán khoản dư nợ gốc còn lại và lãi trong trường hợp biến cố không may xảy ra, giúp bạn và gia đình an tâm hoàn thành những mục tiêu và kế hoạch của mình.

Scroll to Top