Shinhan – Sống Vui

Shinhan – Sống Vui

Giải pháp tài chính bảo vệ bạn khỏi những rủi ro bất ngờ của cuộc sống

Tổng quan sản phẩm

Shinhan – Sống Vui là sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ cá nhân, cung cấp giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ của cuộc sống.

Trong suốt Thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ được bảo vệ trước những biến cố không may như tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn với quyền lợi chi trả bằng 100% Số tiền bảo hiểm.

Với mức phí tham gia cạnh tranh và quyền lợi bảo vệ cao, Shinhan – Sống Vui là lựa chọn hợp lý để bạn vui sống mỗi ngày.

Kênh phân phối

Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam

Quyền lợi bảo hiểm

  • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong; hoặc
  • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn; được thanh toán làm 10 lần bằng nhau trong 10 năm, mỗi lần bằng 1/10 Số tiền bảo hiểm.

Người được bảo hiểm

  • Độ tuổi tham gia: từ 30 ngày tuổi đến 60 Tuổi bảo hiểm
  • Không vượt quá 65 Tuổi bảo hiểm tại thời điểm kết thúc Thời hạn hợp đồng.

Thời hạn bảo hiểm

  • Từ 05 đến 30 năm

Thời hạn đóng phí

  • Đóng phí một lần: Phí bảo hiểm phải được đóng đầy đủ tại thời điểm tham gia bảo hiểm
  • Đóng phí định kỳ: Phí bảo hiểm được đóng theo định kỳ tháng, quý, nửa năm hoặc năm trong suốt Thời hạn đóng phí

Các thông tin khác

Cập nhật 01/07/2024

Scroll to Top