Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website của Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam). Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi tiếp tục truy cập vào trang web. Bằng việc tiếp tục truy cập vào website và các trang của website, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng này và các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Quyền sở hữu trí tuệ

Thương hiệu, tên thương mại và logo hiển thị trên website thuộc quyền sở hữu của Shinhan Life Việt Nam và Shinhan Life Insurance Corporation. Việc sử dụng thương hiệu, tên thương mại và logo là không được phép nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Các thông tin và tài liệu khác tại website thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của Shinhan Life Việt Nam. Bạn được sử dụng các thông tin và tài liệu khác của website này cho cá nhân không nhằm mục đích kinh doanh. Shinhan Life Việt Nam khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến thông tin và tài liệu trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, hoặc truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ thông tin và tài liệu nào là không được phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Shinhan Life Việt Nam.

Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin và tài liệu trong website này đều là thông tin “sẵn có” mang tính chất tham khảo. Shinhan Life Việt Nam không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót đối với các thông tin và các tài liệu này. Ngoài ra, các thông tin được cung cấp trên website này đều có thể được thay đổi, cập nhật mà không cần thông báo trước. Vì vậy, bạn nên truy cập website thường xuyên để có được thông tin cập nhật mới nhất.

Website của Shinhan Life Việt Nam có thể kết nối tới website của bên thứ ba, và các liên kết website này chỉ nhằm cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người dùng website của Shinhan Life Việt Nam. Shinhan Life Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối, bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba.

Scroll to Top