Shinhan – Thành Tài

Bậc làm cha mẹ, hạnh phúc lớn nhất là được thấy con yêu lớn khôn và trưởng thành trong những điều kiện tốt nhất. Hãy cùng Shinhan – Thành Tài chắp cánh cho tương lai con ngời sáng, chuẩn bị hành trang vững vàng để con tự tin, vững bước vào đời.

Shinhan – Thành Tài là sự kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ và tiết kiệm, vừa bảo vệ cho cả bố/ mẹ và con trước những rủi ro của cuộc sống, vừa là giải pháp tích lũy để đảm bảo tương lai cho con.

Chuẩn bị hành trang tương lai cho con với

Quyền lợi Giáo dục tương đương 100% STBH

Bảo vệ trước rủi ro bất ngờ của cuộc sống (tử vong/ TTTBVV) với quyền lợi lên đến 150% STBH

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí y tế do Tai Nạn (viện phí, phẫu thuật, chăm sóc đặc biệt)

Hỗ trợ tài chính lên đến 50% STBH cho con trong trường hợp mắc Bệnh Hiểm Nghèo và miễn thu phí

Miễn thu phí nếu rủi ro bất ngờ xảy ra với bố/mẹ

Nhận 50% STBH vào Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng

Quyền lợi bảo hiểm

1. Chuẩn bị hành trang tương lai cho con với các lựa chọn phù hợp

Nhận Quyền lợi giáo dục tương đương 100% STBH được chi trả thành 04 đợt: 25% STBH vào cuối mỗi Năm Hợp Đồng của 04 năm cuối cùng của HĐBH. Khách hàng có quyền lựa chọn:

– Nhận ngay Quyền lợi Giáo dục được chi trả; hoặc

– Để lại trong tài khoản hợp đồng và nhận mức lãi suất được công bố trên website Shinhan Life Việt Nam vào từng thời điểm.

2. Hỗ trợ y tế toàn diện với Quyền lợi Hỗ trợ chi phí y tế do Tai Nạn

Hỗ trợ viện phí

Bằng 0,1% STBH; lên đến 1.000.000 đồng/ngày

Lên đến 45 ngày/ Năm Hợp Đồng; 100 ngày/ toàn bộ thời hạn HĐBH

Hỗ trợ viện phí tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt

Bằng 0,2% STBH; lên đến 2.000.000 đồng/ngày

Lên đến 45 ngày/ Năm Hợp Đồng; 100 ngày/ toàn bộ thời hạn HĐBH

Hỗ trợ Phẫu Thuật

Bằng 1% STBH; lên đến 10.000.000 đồng/ lần

Lên đến 02 lần/ Năm Hợp Đồng; 10 lần/ toàn bộ thời hạn HĐBH

3. Bảo vệ toàn diện trước những rủi ro bất ngờ của cuộc sống

Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc TTTBVV (*)

Bằng 150% STBH (khấu trừ Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Hiểm Nghèo đã được chi trả (nếu có))

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Hiểm Nghèo (*)

Bằng 50% STBH (được chi trả 1 lần trong suốt thời hạn hiệu lực của HĐBH)

Miễn thu Phí Bảo Hiểm trong tương lai của sản phẩm bảo hiểm này.

Lưu ý(*): Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm dưới 04 Tuổi sẽ được chi trả theo tỷ lệ quy định tại Điều khoản Hợp đồng

4. Quyền lợi Đáo hạn:

Shinhan Life Việt Nam sẽ chi trả 50% STBH vào Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng.

5. Đảm bảo tương lai cho con trong trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm (bố/mẹ) gặp phải rủi ro:

Ví dụ minh họa

Anh Hoàng 30 tuổi, có con gái 4 tháng tuổi là bé Linh, tham gia gói bảo hiểm Shinhan – Thành Tài.

Số tiền bảo hiểm300.000.000 VNĐ
Thời hạn hợp đồng22 năm
Thời hạn đóng phí18 năm
Phí bảo hiểm/năm24.122.000 VNĐ

Thông tin chung

Tuổi của Người Được Bảo Hiểm

Từ 30 ngày Tuổi đến 15 Tuổi

Không quá 22 Tuổi tại Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng

Thời hạn bảo hiểm

Từ 07 – 22 năm.

Thời hạn đóng phí

Đóng phí định kỳ theo thỏa thuận tại HĐBH

(tháng/quý/nửa năm/năm)

Thời Hạn Đóng Phí ít hơn Thời Hạn Bảo Hiểm 04 năm

Tuổi của Bên Mua Bảo Hiểm

Từ đủ 18 Tuổi đến 60 Tuổi

Không quá Tuổi 70 tại Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng

Loại trừ bảo hiểm

Shinhan Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm của HĐBH nếu NĐBH/BMBH tử vong hoặc TTTBVV, mắc Bệnh Hiểm Nghèo, Nằm Viện hoặc Phẫu Thuật do Tai Nạn là hậu quả trực tiếp của một trong các nguyên nhân sau:

– Hành vi gian lận bảo hiểm hoặc hành vi vi phạm pháp luật

– Hành động tự tử hoặc tự ý gây thương tích hoặc cố ý gây tai nạn

– Các loại trừ khác được quy định chi tiết tại mục Loại trừ bảo hiểm của Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng.

Các thông tin khác

Ấn phẩm quảng cáo

Scroll to Top