BAN GIÁM ĐỐC

ÔNG BAE SEUNG JUN

Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Ông Bae Seung Jun chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam kể từ ngày 08/08/2023

Bắt đầu làm việc tại công ty mẹ Shinhan Life Insurance Corporation, Hàn Quốc từ 2008, ông Bae Seung Jun đã có gần 15 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược marketing tại thị trường bảo hiểm Hàn Quốc; kinh doanh nước ngoài, nghiên cứu và phát triển thị trường bảo hiểm quốc tế. Ông Bae Seung Jun cũng là một trong những thành viên trực tiếp tham gia quá trình xây dựng và đặt nền móng cho Shinhan Life Việt Nam từ những bước đầu tiên.

Ông Bae Seung Jun có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Korea, Hàn Quốc.

ÔNG LEE CHUNGHYUN

Chuyên gia tính toán

Ông Lee ChungHyun chịu trách nhiệm cho toàn bộ các hoạt động liên quan đến Tính toán bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam, bao gồm phát triển và tính phí các sản phẩm bảo hiểm, tính toán dự phòng nghiệp vụ và biên khả năng thanh toán, v.v.

Ông Lee ChungHyun có hơn 12 năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ Tính toán bảo hiểm tại công ty mẹ ở Hàn Quốc. Ông là thành viên (Fellow) của Hiệp hội Tính toán bảo hiểm Hàn Quốc (FIAK) thuộc Hiệp hội các nhà Tính toán bảo hiểm quốc tế.

Cử nhân Khoa học (Chuyên ngành Thông tin Thống kê), Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Soongsil, Hàn Quốc.

Chứng nhận Chuyên gia Tính toán bảo hiểm, Cơ quan giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSSK), 2011.

Scroll to Top