Các kênh thanh toán phí bảo hiểm

Phương thức đóng phí nhanh chóng, hiện đại, tiện lợi, an toàn.

Quý khách có thể đóng phí bảo hiểm bằng các phương thức sau:

Đóng phí qua cổng thanh toán

Tạo hồ sơ trực tuyến và thanh phí bảo hiểm đầu tiên và phí bảo hiểm định kỳ qua Cổng thanh toán trực tuyến.

Ví điện tử

Thanh toán phí bảo hiểm nhanh chóng, tiện lợi 24/7 qua Ví điện tử MoMo.

Ngân hàng

Thực hiện thanh toán trực tuyến (Internet Banking) hoặc đến ngân hàng thực hiện chuyển khoản vào tài khoản của Shinhan Life.

Trực tiếp

Đóng phí trực tiếp bằng tiền mặt tại các hệ thống dịch vụ liên kết giữa Shinhan Life và VNPTEPay.

Scroll to Top