Sức khỏe và Tai nạn

Shinhan Life Việt Nam

Gửi trao diệu kỳ

Tại Shinhan Life, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sẽ được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mỗi cá nhân, sẵn sàng bảo vệ bản thân và gia đình bạn.

Shinhan – Tâm An

Shinhan – Tâm An, giải pháp dự phòng tối ưu trước những gánh nặng về mặt tài chính do Ung Thư gây ra, đảm bảo hạnh phúc vẹn tròn cho gia đình bạn.

Shinhan – An Bình

Bảo hiểm Ung Thư Máu cho trẻ em. Sản phẩm sức khỏe đặc biệt hỗ trợ tài chính lên đến 100% số tiền bảo hiểm, tương đương 100 triệu đồng.

Scroll to Top