CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Chính sách bảo mật

Tại Shinhan Life Việt Nam, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng luôn được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi được Khách hàng đồng ý và sử dụng chúng một cách hợp pháp, công bằng, cẩn trọng và đúng mục đích. Shinhan Life Việt Nam cam kết sẽ luôn thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Những thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

Thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Shinhan Life Việt Nam thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan cho mục đích tư vấn, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, kinh doanh của chúng tôi hoặc các thông tin nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ Khách hàng.

Thông tin về các tổ chức, cá nhân có liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Bên cạnh Shinhan Life Việt Nam, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các bên như sau:

  • Các công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan;
  • Đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhà thầu;
  • Các bên thứ ba khác nhằm thực hiện Hợp đồng với chủ thể dữ liệu hoặc các bên thứ ba mà chủ thể dữ liệu đồng ý cho Shinhan Life Việt Nam chia sẻ dữ liệu của chủ thể dữ liệu;
  • Tổ chức, cá nhân mà Shinhan Life Việt Nam buộc phải cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

Thời gian xử lý dữ liệu

Từ thời điểm khách hàng thể hiện sự đồng thuận với việc xử lý dữ liệu của Shinhan Life Việt Nam cho đến khi cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc theo thời gian được pháp luật quy định.

Các quyền, nghĩa vụ của Khách hàng

Khách hàng là chủ thể dữ liệu cá nhân có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình theo quy định pháp luật.

Hậu quả không mong muốn có thể xảy ra

Shinhan Life Việt Nam luôn tôn trọng sự riêng tư và cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng và quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng, có biện pháp để ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất khả kháng, việc thất thoát dữ liệu cá nhân có thể xảy ra.
Shinhan Life Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin cá nhân nếu bạn truy cập đến các website liên kết không thuộc Shinhan Life Việt Nam quản lý.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gọi Shinhan Life Việt Nam theo Tổng đài CSKH: (1900-99-88-00) để được hỗ trợ.

Scroll to Top