Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

I. Quy trình Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ

Bước 2: Gửi Yêu cầu

Quý khách có thể chọn một trong các cách sau để gửi yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

 • Tại Trung tâm dịch vụ khách hàng của Shinhan Life Việt Nam.
 • Tại Phòng giao dịch của Đối tác Shinhan Life Việt Nam.
 • Gửi email đến địa chỉ: claim@shinhanlife.biz.vn hoặc claim@shinhan.com

Bước 3: Nhận Quyết định

II. Hướng dẫn Chuẩn bị Hồ sơ cho từng Sự kiện bảo hiểm

Sự kiện bảo hiểm: là các sự kiện rủi ro khách quan xảy ra cho Người được bảo hiểm, như nằm viện, ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thương tật, tử vong và được Shinhan Life Việt Nam xem xét chi trả quyền lợi bảo hiểm theo các điều kiện quy định trong Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

 • Quý khách vui lòng cung cấp các chứng từ sau:

1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tải mẫu Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

2. Thư đồng ý về việc thu thập thông tin để giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tải mẫu Thư đồng ý về việc thu thập thông tin

3. Điều khoản thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, tải mẫu Điều khoản thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

4. Và nộp cùng chứng từ liên quan đến Sự kiện bảo hiểm sau:

4.1. Trường hợp Người được bảo hiểm trải qua Phẫu thuật và/hoặc Nằm viện để điều trị bệnh, thương tật

 • Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật), tóm tắt bệnh án, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kết quả chẩn đoán bệnh, bảng kê viện phí có thể hiện chi phí nằm Khoa chăm sóc đặc biệt, chi phí Phẫu thuật (nếu có);
 • Biên bản tai nạn, bản kết luận điều tra (nếu có), nếu nguyên nhân của việc Nằm viện, Phẫu thuật là do Tai nạn.

4.2. Trường hợp Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo

 • Giấy ra viện, giấy chuyển viện (nếu có), tóm tắt bệnh án, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật);
 • Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kết quả giải phẫu bệnh (sinh thiết), chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, kết quả giám định y khoa (nếu có);
 • Hồ sơ y tế của những lần điều trị trước đây (nếu có).

4.3. Trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật

 • Kết quả giám định tình trạng thương tật do Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp;
 • Trường hợp Thương tật do bệnh, cung cấp thêm: Giấy ra viện, giấy chuyển viện (nếu có), tóm tắt bệnh án, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật), kết quả xét nghiệm (nếu có xét nghiệm), chẩn đoán hình ảnh (nếu có), kết quả chẩn đoán bệnh. Hồ sơ y tế của những lần điều trị trước đây (nếu có);
 • Trường hợp Thương tật do Tai nạn, cung cấp thêm: Biên bản tai nạn, bản kết luận điều tra (nếu có); trường hợp Người được bảo hiểm nhập viện sau Tai nạn thì cung cấp tóm tắt bệnh án thể hiện việc điều trị sau Tai nạn.
 • Chứng từ liên quan đến khoản vay: bản sao hợp pháp Hợp đồng tín dụng, xác nhận của Tổ chức tín dụng về khoản vay (nếu tham gia Sản phẩm Shinhan – Tín dụng).

4.4. Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong

 • Trích lục khai tử;
 • Giấy ra viện, giấy chuyển viện (nếu có), giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật), tóm tắt bệnh án, sổ khám bệnh, kết quả chẩn đoán bệnh, kết quả xét nghiệm (trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do bệnh);
 • Biên bản kết luận điều tra, biên bản khám nghiệm tử thi hoặc biên bản giám định pháp y (nếu có), hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về nguyên nhân tử vong (trường hợp Người được bảo hiểm bị Tai nạn dẫn đến tử vong). Trường hợp Người được bảo hiểm nhập viện sau Tai nạn và chết tại cơ sở y tế thì cung cấp tóm tắt bệnh án thể hiện việc điều trị sau Tai nạn;
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong không rõ nguyên nhân cần phải có biên bản kết luận vụ việc, và/hoặc bản tường trình tình huống tử vong do Cơ quan cảnh sát điều tra cấp quận/huyện xác nhận.
 • Chứng từ liên quan đến khoản vay: bản sao hợp pháp Hợp đồng tín dụng, xác nhận của Tổ chức tín dụng về khoản vay (nếu tham gia sản phẩm Shinhan – Tín dụng).
 • Nếu Hợp đồng không chỉ định Người thụ hưởng và Bên mua bảo hiểm cũng là Người được bảo hiểm đã tử vong, Quý khách vui lòng bổ sung thêm Văn bản chỉ định Người thừa kế, tải mẫu Văn bản chỉ định Người nhận quyền lợi bảo hiểm
 • Trường hợp (các) tài liệu cung cấp là cơ quan, tổ chức của nước ngoài cấp, người nhận quyền lợi bảo hiểm phải cung cấp bản công chứng, chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu này (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

III. Hình thức thanh toán Quyền lợi bảo hiểm

 1. Chuyển khoản
 2. Nhận tiền mặt tại ngân hàng
 3. Đóng phí bảo hiểm
 • Xin Quý khách lưu ý:

Nhằm nâng cao trải nghiệm của Quý khách trong hành trình chuyển đổi số hóa, và hạn chế rủi ro khi giao dịch và tiếp xúc tiền mặt, Shinhan Life Việt Nam không áp dụng hình thức thanh toán quyền lợi bảo hiểm bằng tiền mặt tại quầy giao dịch trong suốt quá trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

IV. Quy định Người nhận Quyền lợi bảo hiểm

Chúng tôi sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm theo thứ tự ưu tiên tương ứng với từng trường hợp sau:

1. Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:

1.1. Người thụ hưởng.

1.2. Nếu Hợp đồng bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng:

   a) Bên Mua Bảo Hiểm là cá nhân:

     – Bên mua bảo hiểm.

     – Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm.

   b) Bên Mua bảo hiểm là tổ chức:

     – Người thừa kế của Người được bảo hiểm.

     – Bên mua bảo hiểm.

2. Các trường hợp khác:

a) Bên mua bảo hiểm là cá nhân:

     – Bên mua bảo hiểm.

     – Người thụ hưởng.

     – Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm.

b) Bên mua bảo hiểm là tổ chức:

     – Người được bảo hiểm.

     – Người thụ hưởng.

     – Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.

     – Bên mua bảo hiểm.

V. Thông báo quyết định giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

1. Hình thức gửi thông báo:

1.1. Tin nhắn điện thoại (SMS): Quý khách sẽ nhận được Thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm qua tin nhắn SMS, và

1.2. Thư điện tử (Email): Quý khách sẽ nhận được Thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm qua thư điện tử.

2. Thời điểm gửi thông báo:

2.1. Khi chúng tôi nhận yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm thành công.

2.2. Khi chúng tôi yêu cầu bổ sung chứng từ hoặc thông báo cần thu thập thêm thông tin liên quan đến sự kiện bảo hiểm, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

2.3. Khi có quyết định chấp nhận hoặc từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm, trong vòng 03-05 ngày làm việc và không quá 30 ngày kể từ ngày Shinhan Life Việt Nam nhận đầy đủ chứng từ.

 • Xin Quý khách lưu ý:
  • Nhằm hướng tới mục tiêu tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và tăng hiệu quả trong việc nhanh chóng thông báo đến Quý khách các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết quyền lợi cũng như tránh thất lạc thư giấy trong quá trình vận chuyển, Shinhan Life Việt Nam sẽ hạn chế sử dụng hình thức gửi Thông báo qua đường bưu điện.
  • Hình thức gửi thông báo trên sẽ được gửi qua SMS và Email của Bên mua bảo hiểm hoặc Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã đăng ký / cung cấp cho Shinhan Life Việt Nam.

VI. Thời hạn giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Shinhan Life Việt Nam sẽ giải quyết Quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận đầy đủ chứng từ.

VII. Mẫu đơn

Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Thư ủy quyền thu thập thông tin

Điều khoản thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Văn bản chỉ định Người nhận quyền lợi bảo hiểm

Scroll to Top