Chương trình khuyến mãi

09/07/2024

Chương trình khuyến mại Shinhan – Tri ân khách hàng được thực hiện từ ngày 23/07/2024 đến hết ngày 31/08/2024.
Khách hàng thoa điều kiện của chương trình khuyến mại sẽ được Shinhan Life Việt Nam tặng phiếu quà tặng trị giá 400.000 đồng hoặc 450.000 đồng theo quy định tại mục 8. Nếu khách hàng có nhiều Hợp đồng bảo hiểm thoa điều kiện của chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ được nhận quà tặng đối với tất cá các Hợp đồng bảo hiểm thoa điều kiện của chương trình khuyến mại đó.

09/07/2024

Chương trình khuyến mại Tháng 7 diệu kỳ được thực hiện từ ngày 08/07/2024 đến hết ngày 31/07/2024.
Khách hàng thoa điều kiện của chương trình khuyến mại sẽ được Shinhan Life Việt Nam tặng một phiếu quà tặng trị giá 400.000 đồng theo quy định tại mục 8. Nếu khách hàng có nhiều Hợp đồng bảo hiểm thoa điều kiện của chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ được nhận quà tặng đối với tất cả các Hợp đồng bảo hiểm thoa điều kiện của chương trình khuyến mại đó.

23/02/2024

Khách hàng cá nhân khi tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam thông qua kênh phân phối Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 22/02/2024 đến hết ngày 30/04/2024, Shinhan Life Việt Nam tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng.

04/01/2024

Khách hàng cá nhân khi tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam thông qua kênh phân phối Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 31/03/2024, Shinhan Life Việt Nam tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng.

29/12/2023

Khách hàng là trẻ em đáp ứng điều kiện được Shinhan Life Việt Nam tặng một Hợp đồng bảo hiểm Sản phấm Bảo Hiểm Sức Khỏe – Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Mẫu Cho Trẻ Em mà không phải đóng phí bảo hiểm (phí bảo hiểm là 59.000/ năm), theo nguyên tắc mỗi Người được bảo hiểm chỉ được giao kết duy nhất một Hợp đồng

13/12/2023

Khách hàng cá nhân khi tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam thông qua kênh phân phối Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Shinhan Life Việt Nam tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng cho hợp đồng Shinhan – Sống Vui đầu tiên.

09/11/2023

Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam thông qua kênh phân phối Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam sẽ được tặng một khoản tiền bằng 10% Phí bảo hiểm thực đóng tại kỳ đóng phí đầu tiên cho năm Hợp đồng thứ nhất trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm.

09/11/2023

Khách hàng cá nhân khi tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam thông qua kênh phân phối Công ty Tài chính TNHH MTV Woori Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 31/03/2024, Shinhan Life Việt Nam tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng.

20/11/2023

Khách hàng cá nhân khi tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam thông qua kênh phân phối Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam. Có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trong khoảng thời gian từ ngày 20/07/2023 đến hết ngày 30/09/2023, khách hàng sẽ được tặng khoản tiền bằng 10% Phí bảo hiểm thực thu

13/11/2023

Cha hoặc mẹ sẽ được tặng một Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm một năm với Số tiền bảo hiểm lên đến 100.000.000 đồng và mức phí đóng 59.000 đồng/năm
– Có con (gọi là Người Được Bảo Hiểm) trong độ tuổi từ 30 ngày
– Tuổi đến 12 Tuổi, đang cư trú tại Việt Nam và thỏa điều kiện về sức khỏe theo quy tắc thẩm định của Shinhan Life Việt Nam.

23/11/2022

Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt  thông qua đối tác là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. Khách hang có cơ hội được tặng một khoản tiền bằng 15% số tiền thực thu của phí đầu tiên,…

31/10/2022

Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam (gọi là Bên Mua Bảo Hiểm) thông qua đối tác là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, thỏa các điều kiện sẽ có cơ hội nhận một phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng
* Chương trình sẽ áp dụng đối với 499 hợp đồng bảo hiểm được phát hành đầu tiên.

31/10/2022

Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam có cơ hội nhận được các ưu đãi tháng 11 như:
– Đối với hợp đồng bảo hiểm có phí đóng định kỳ, Bên Mua Bảo Hiểm sẽ được tặng một khoản tiền bằng 10% số tiền thực thu của kỳ phí đầu tiên.
– Đối với hợp đồng bảo hiểm có định kỳ đóng phí một lần, Bên Mua Bảo Hiểm sẽ được tặng một khoản tiền bằng 10% x 10% x số tiền đóng một lần

31/10/2022

Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam thông qua đối tác là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, thỏa các điều kiện chương trình sẽ được tặng một Phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng. Chương trình sẽ áp dụng đối với 499 hợp đồng bảo hiểm được phát hành đầu tiên

29/09/2022

Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam (gọi là Bên Mua Bảo Hiểm) thông qua đối tác là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, thỏa các điều kiện sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng sau:
– Đối với hợp đồng bảo hiểm có phí đóng định kỳ, Bên Mua Bảo Hiểm sẽ được tặng một khoản tiền bằng 30% số tiền thực thu của kỳ phí đầu tiên.
– Đối với hợp đồng bảo hiểm có định kỳ đóng phí một lần, Bên Mua Bảo Hiểm sẽ được tặng một khoản tiền bằng 30% x 10% x số tiền đóng một lần

31/08/2022

Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam thông qua các đại lý bảo hiểm cá nhân và đại lý bảo hiểm tổ chức của Shinhan Life Việt Nam thỏa các điều kiện của chương trình sẽ được tặng một Phiếu mua hàng tương ứng với mức phí bảo hiểm quy năm của hợp đồng bảo hiểm như bảng bên dưới. Chương trình được áp dụng đối với 99 hợp đồng bảo hiểm được phát hành đầu tiên.

31/08/2022

Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam (gọi là Bên Mua Bảo Hiểm) thông qua đối tác là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, thỏa các điều kiện sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng sau:
– Đối với hợp đồng bảo hiểm có phí đóng định kỳ, Bên Mua Bảo Hiểm sẽ được tặng một khoản tiền bằng 30% số tiền thực thu của kỳ phí đầu tiên.
– Đối với hợp đồng bảo hiểm có định kỳ đóng phí một lần, Bên Mua Bảo Hiểm sẽ được tặng một khoản tiền bằng 30% x 10% x số tiền đóng một lần

26/02/2022

Khách hàng là cha hoặc mẹ sẽ được tặng một Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm một năm với Số tiền bảo hiểm lên đến 100.000.000 đồng và mức phí đóng 59.000 đồng/năm cho mỗi người con thoa điều kiện trên.
Quyền lợi bảo hiểm, việc chi trả quyền lợi bảo hiểm và quyền nghĩa vụ của mỗi bên sẽ căn cứ theo Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em được Bộ Tài Chính phê chuẩn.
Số lượng Hợp đồng bảo hiểm được tặng theo chương trình là 50.000 Hợp đồng

02/01/2022

Khách hàng là cha hoặc mẹ sẽ được tặng một Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm một năm với Số tiền bảo hiểm lên đến 100.000.000 đồng và mức phí đóng 59.000 đồng/năm cho mỗi người con thoa điều kiện trên.
Quyền lợi bảo hiểm, việc chi trả quyền lợi bảo hiểm và quyền nghĩa vụ của mỗi bên sẽ căn cứ theo Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em được Bộ Tài Chính phê chuẩn.
Số lượng Hợp đồng bảo hiểm được tặng theo chương trình là 50.000 Hợp đồng

Scroll to Top