Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin và tài liệu trong website này đều là thông tin “sẵn có” mang tính chất tham khảo. Shinhan Life Việt Nam không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót đối với các thông tin và các tài liệu này. Ngoài ra, các thông tin được cung cấp trên website này đều có thể được thay đổi, cập nhật mà không cần thông báo trước. Vì vậy, bạn nên truy cập website thường xuyên để có được thông tin cập nhật mới nhất.

Website của Shinhan Life Việt Nam có thể kết nối tới website của bên thứ ba, và các liên kết website này chỉ nhằm cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người dùng website của Shinhan Life Việt Nam. Shinhan Life Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối, bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba.

Scroll to Top