Mẫu biểu

Điều chỉnh thông tin hợp đồng

Các mẫu biểu thông dụng liên quan đến điều chỉnh thông tin hợp đồng

Khi có yêu cầu điều chỉnh/thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm, Quý khách chọn một trong những phương thức như sau:

1. Gửi yêu cầu trực tuyến: thông qua Cổng thông tin khách hàng (đối với những khách hàng đã đăng ký thực hiện giao dịch điện tử của Shinhan Life Việt Nam)

2. Chọn mẫu biểu phù hợp tại mục Mẫu biểu, điền đầy đủ thông tin và gửi về Shinhan Life Việt Nam bằng cách:

– Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách; hoặc

– Nộp trực tiếp tại bất kỳ Văn phòng nào của Shinhan Life Việt Nam tại các tỉnh/thành trên cả nước; hoặc

Gửi thư về: Shinhan Life Việt Nam – Phòng Quản lý Hợp đồng – Tầng 20, Tòa nhà Friendship, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Quý khách cũng có thể liên hệ với Shinhan Life Việt Nam theo số điện thoại 1900998800, hoặc email: chamsockhachhang@shinhan.com để được hướng dẫn chi tiết.

Thẩm định phát hành Hợp đồng

Phiếu yêu cầu thay đổi/điều chỉnh hợp đồng/đơn yêu cầu bảo hiểm

Văn bản xác nhận yêu cầu bảo hiểm qua ứng dụng điện tử

Yêu cầu phục vụ Hợp đồng

Phiếu yêu cầu điều chỉnh sản phẩm – Mẫu PS1

Phiếu yêu cầu điều chỉnh – Mẫu PS2

Phiếu yêu cầu thanh toán – Mẫu PS3

Phiếu yêu cầu điều chỉnh – Mẫu PS4

Phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng – Mẫu PS6

Phiếu yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm – Thay đổi Người thụ hưởng

Phiếu yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân – Mẫu PS8

Yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Thư ủy quyền thu thập thông tin

Thư ủy quyền nhận Quyền lợi bảo hiểm

Văn bản chỉ định Người nhận Quyền lợi bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm mới

Điều khoản thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân cho yêu cầu giải quyết QLBH

Bảo mật dữ liệu

Biểu mẫu thông báo và đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân

Scroll to Top