Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Quy trình Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ

Bước 2: Gửi Yêu cầu

Quý khách có thể chọn 1 trong các cách sau để gửi yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

* Tại Trung tâm dịch vụ khách hàng của Shinhan Life Việt Nam.

* Tại Phòng giao dịch của Đối tác Shinhan Life Việt Nam.

* Đến email claim@shinhan.com

Bước 3: Nhận Quyết định

Hướng dẫn Chuẩn bị Hồ sơ cho từng Sự kiện bảo hiểm

*Sự kiện bảo hiểm: là các sự kiện rủ ro khách quan xảy ra cho Người được bảo hiểm, như nằm viện, ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thương tật, tử vong và được Shinhan Life Việt Nam xem xét chi trả quyền lợi bảo hiểm theo các điều kiện quy định trong Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo:

1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tảiCLM.F01

2. Thư ủy quyền theo mẫu số CLM.F02, nếu ủy quyền cho Shinhan Life Việt Nam thu thập thông tin, tải

3. Và nộp cùng chứng từ liên quan đến Sự kiện bảo hiểm sau:

Nằm viện

Khi bị bệnh hoặc chấn thương và cần điều trị y tế tại Bệnh viện.

* Giấy ra viện;

* Chứng từ có thể được yêu cầu bổ sung sau: tóm tắt bệnh án, bảng kê chi tiết viện phí, giấy xác nhận điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt,…

Ung thư / Bệnh hiểm nghèo

Khi điều trị một trong các Bệnh hiểm nghèo thuộc danh mục bệnh được bảo vệ tại Shinhan Life Việt Nam.

* Kết quả Giải phẫu bệnh,

* Chứng từ có thể được yêu cầu bổ sung sau: giấy ra viện, tóm tắt bệnh án, giấy chứng nhận phẫu thuật, kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh, bảng kê chi tiết viện phí, số khám bệnh, phiếu điều trị có chẩn đoán và chỉ định điều trị.

Một số chứng từ y tế bắt buộc khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm liên quan đến Bệnh hiểm nghèo

Tai nạn / Thương tật

Khi điều trị thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là sự mất, liệt hoàn toàn và không thể phục hồi của các bộ phận cơ thể hoặc bị thương tật hoặc mất khả năng lao động từ 81% trở lên, được quy định chi tiết trong quy tắc và điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

* Kết quả giám định y khoa về tình trạng thương tật,

* Chứng từ có thể được yêu cầu bổ sung sau: giấy ra viện, tóm tắt bệnh án, giấy chứng nhận phẫu thuật, kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh, bảng kê chi tiết viện phí, số khám bệnh, phiếu điều trị có chẩn đoán và chỉ định điều trị, biên bản tai nạn, văn bản kết luận điều tra của cơ quan có thẩm quyền (nếu do tai nạn),

* Chứng từ liên quan đến khoản vay: bản sao hợp pháp Hợp đồng tín dụng, xác nhận của Tổ chức tín dụng về khoản vay (nếu tham gia Sản phẩm Shinhan – Tín dụng).

Tử vong

Khi Người được bảo hiểm tử vong.

* Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử,

* Chứng từ có thể được yêu cầu bổ sung sau: giấy ra viện, tóm tắt bệnh án, kết quả giải phẫu bệnh, kết quả xét nghiệm, số khám bệnh (nếu tử vong do bệnh); biên bản tai nạn, văn bản kết luận điều tra của cơ quan có thẩm quyền (nếu tử vong do tai nạn),

* Chứng từ liên quan đến khoản vay: bản sao hợp pháp Hợp đồng tín dụng, xác nhận của Tổ chức tín dụng về khoản vay (nếu tham gia sản phẩm Shinhan – Tín dụng).

* Để chi trả quyền lợi tử vong, chúng tôi có thể yêu cầu bổ sung chứng từ về thừa kế và ủy quyền nhận Quyền lợi bảo hiểm hoặc thay đổi Bên mua bảo hiểm theo mẫu CLM.F04

Hình thức thanh toán Quyền lợi bảo hiểm

* Chuyển khoản

* Nhận tiền mặt tại ngân hàng

* Đóng phí bảo hiểm

Xin Quý khách lưu ý:

Nhằm nâng cao trải nghiệm của Quý khách trong hành trình chuyển đổi số hóa, và hạn chế rủi ro khi giao dịch và tiếp xúc tiền mặt, Shinhan Life Việt Nam không áp dụng hình thức thanh toán quyền lợi bảo hiểm bằng tiền mặt trong suốt quá trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Quy định Người nhận Quyền lợi bảo hiểm

Chúng tôi sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm theo thứ tự ưu tiên tương ứng với từng trường hợp sau:

Trường hợp Người Được Bảo Hiểm tử vong:

a) Người Thụ Hưởng.

b) Nếu Hợp Đồng Bảo Hiểm không có chỉ định Người Thụ Hưởng:

   Bên Mua Bảo Hiểm là cá nhân:

     – Bên Mua Bảo Hiểm.

     – Người thừa kế hợp pháp của Bên Mua Bảo Hiểm.

   Bên Mua Bảo Hiểm là tổ chức: Người thừa kế của Người Được Bảo Hiểm.

Các trường hợp khác:

a) Bên Mua Bảo Hiểm là cá nhân:

     – Bên Mua Bảo Hiểm.

     – Người Thụ Hưởng,

     – Người thừa kế hợp pháp của Bên Mua Bảo Hiểm.

b) Bên Mua Bảo Hiểm là tổ chức:

     – Người Được Bảo Hiểm.

     – Người Thụ Hưởng.

     – Người thừa kế hợp pháp của Người Được Bảo Hiểm.

     – Bên Mua Bảo Hiểm.

Hình thức Thông báo Quyết định Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Hình thức gửi thông báo:

1. Tin nhắn điện thoại (SMS): Quý khách sẽ nhận được Thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm qua tin nhắn SMS, và

2. Thư điện tử (Email): Quý khách sẽ nhận được Thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm qua thư điện tử.

Thời điểm gửi thông báo:

1. Khi chúng tôi nhận yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm thành công.

2. Khi chúng tôi yêu cầu bổ sung chứng từ hoặc thông báo cần thu thập thêm thông tin liên quan đến sự kiện bảo hiểm, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

3. Khi có quyết định chấp nhận hoặc từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm, trong vòng 03-05 ngày làm việc và không quá 30 ngày kể từ ngày Shinhan Life Việt Nam nhận đầy đủ chứng từ và hoàn tất việc xác minh sự kiện bảo hiểm là hợp lệ.

Xin Quý khách lưu ý:

– Nhằm hướng tới mục tiêu tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và tăng hiệu quả trong việc nhanh chóng thông báo đến Quý khách các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết quyền lợi cũng như tránh thất lạc thư giấy trong quá trình vận chuyển, Shinhan Life Việt Nam không sử dụng hình thức gửi Thông báo qua đường bưu điện.

– Hình thức gửi thông báo trên sẽ được gửi qua SMS và Email của Bên mua bảo hiểm hoặc Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã đăng ký / cung cấp cho Shinhan Life Việt Nam.

Thời hạn giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Shinhan Life Việt Nam sẽ giải quyết Quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận đầy đủ chứng từ và hoàn tất việc xác minh sự kiện bảo hiểm là hợp lệ.

Mẫu đơn

Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Thư ủy quyền thu thập thông tin

Thư ủy quyền nhận Quyền lợi bảo hiểm

Văn bản chỉ định Người nhận Quyền lợi bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm mới

Scroll to Top