Shinhan – An Bình

Shinhan – An Bình

Sản phẩm sức khỏe đặc biệt dành cho trẻ em

Tổng quan sản phẩm

Bảo hiểm Bệnh Ung Thư Máu cho trẻ em của Shinhan Life Việt Nam – Là sản phẩm sức khỏe đặc biệt hỗ trợ tài chính lên tới 100.000.000 đồng trong trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) được chẩn đoán xác định mắc Bệnh Ung Thư Máu, giúp giảm gánh nặng tài chính để gia đình luôn an tâm đồng hành bên con

Quyền lợi bảo hiểm

Dưới 05 tuổi: 50% Số tiền bảo hiểm tương đương 50.000.000 VNĐ.

Từ 05 tuổi trở lên: 100% Số tiền bảo hiểm tương đương 100.000.000 VNĐ.

Người được bảo hiểm

Độ tuổi tham gia: từ 30 ngày tuổi đến 12 tuổi.

Thời hạn bảo hiểm

01 năm.

Scroll to Top