Shinhan – Vui Sống

Shinhan – Vui Sống

Giải pháp tài chính bảo vệ bạn khỏi những rủi ro bất ngờ của cuộc sống

Tổng quan sản phẩm

Shinhan – Vui Sống là sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ cá nhân, cung cấp giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ của cuộc sống.

Trong suốt Thời hạn bảo hiểm, Người Được Bảo Hiểm sẽ được bảo vệ trước những biến cố không may như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với quyền lợi chi trả bằng 100% Số Tiền Bảo Hiểm.

Với mức phí tham gia cạnh tranh và quyền lợi bảo vệ cao, Shinhan – Vui sống là lựa chọn hợp lý để bạn sống vui mỗi ngày.

Quyền lợi bảo hiểm

  • 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong, hoặc
  • 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn
    (chi trả thành 10 lần trong 10 năm)

Người được bảo hiểm

  • Độ tuổi tham gia: từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi
  • Không quá 65 tuổi tại ngày kết thúc Hợp đồng bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm

  • Từ 05 đến 30 năm

Thời hạn đóng phí

  • Đóng phí một lần: thanh toán Phí bảo hiểm một lần duy nhất từ khi bắt đầu Hợp đồng bảo hiểm
  • Đóng phí định kỳ: thanh toán Phí bảo hiểm trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Các thông tin khác

Cập nhật 25/01/2022

Scroll to Top