THÔNG BÁO THÀNH LẬP

08-02-2021


Công ty TNHH Bảo Hiểm Shinhan Life Việt Nam xin trân trọng thông báo: ngày 08/02/2021, công ty đã được Bộ Tài Chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 85/GP/KDBH với các nội dung chính như sau:

1. Tên & trụ sở chính:
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Bảo Hiểm Shinhan Life Việt Nam
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Shinhan Life Insurance Vietnam Limited Liability Company
Tên viết tắt: Shinhan Life
Địa chỉ trụ sở chính: Phòng EBC014, Trung tâm Dịch vụ Văn phòng Empress, Lầu 17, Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động:
Lĩnh vực kinh doanh: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và đầu tư tài chính.
Địa bàn hoạt động: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Đối tượng khách hàng: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài.

3. Vốn điều lệ: 2.320.000.000.000 đồng do Shinhan Life Insurance Corporation góp 100%;

4. Người đại diện theo pháp luật: You Min Choul

5. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 85/GP/KDBH cấp ngày 08/02/2021.

6. Các nghiệp vụ được phép kinh doanh:
Bảo hiểm nhân thọ:
(i) Bảo hiểm trọn đời; (ii) Bảo hiểm tử kỳ; (iii) Bảo hiểm hỗn hợp; (iv) Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm sức khỏe:
i) Bảo hiểm tai nạn con người; (ii) Bảo hiểm y tế; (iii) Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Kinh doanh tái bảo hiểm: nhận và nhượng tái bảo hiểm đổi với các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe;
Quản lý quỹ và tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật;
Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập: www.shinhanlifevn.com.vn

Thông tin liên lạc:
Trần Thị Tuyết Minh – Trưởng phòng Marketing
Điện thoại: 028 730 09920
Email: minhtran@shinhan.com minhtran.shinhan@gmail.com

Scroll to Top