Nộp Hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập Shinhan Life Việt Nam – 07/2020

Lãnh đạo các công ty trong Tập đoàn Shinhan tại Việt Nam – 11/2019

Mr. Sung Dai Gou – CEO Shinhan Life Hàn Quốc đến thăm VPĐD tại Hà Nội – 11/2019

Lễ khai trương Văn phòng đại diện Shinhan Life tại Hà Nội – 6/2015

Scroll to Top