Quy trình tham gia bảo hiểm trực tuyến

1. Mô tả quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ qua môi trường mạng

1. Sản phẩm bảo hiểm áp dụng

 • Shinhan – An Bình (Leukemia) là sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư máu cho trẻ em được Shinhan Life Việt Nam thiết kế cho khách hàng đăng ký tham gia trực tuyến trên Trang bảo hiểm trực tuyến của Shinhan Life Việt Nam tại https://sales.shinhanlifevn.com.vn/SalesPortal/#/portal

2. Mô tả quy trình giao dịch

(I) Bước 1: Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm

 • Khách hàng truy cập vào Trang Bảo hiểm trực tuyến của Shinhan Life Việt Nam tại địa chỉ https://sales.shinhanlifevn.com.vn/SalesPortal/#/portal và chọn sản phẩm bảo hiểm Shinhan – An Bình.
 • Sau khi khách hàng chọn sản phẩm tham gia, thông tin chi tiết về điều kiện tham gia bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm sẽ được hiển thị để khách hàng xem xét và cân nhắc tham gia. Nếu khách hàng đồng ý tham gia sản phẩm, khách hàng chọn nút “Tham gia ngay” và điền các thông tin được yêu cầu.

(II) Bước 2: Điền thông tin hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

 • Khách hàng thực hiện kê khai các thông tin trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, bao gồm:

* Thông tin Bên mua bảo hiểm

 • Họ tên, Giới tính, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, (các) Quốc tịch, Giấy tờ tùy thân (Số, Nơi cấp, ngày cấp), Số điện thoại di động, Email, Mối quan hệ với Người được bảo hiểm, Địa chỉ đăng ký thường trú, Địa chỉ liên hệ (nếu khác Địa chỉ đăng ký thường trú).
 • Lưu ý:
  • Số điện thoại di động được cung cấp tại bước này sẽ được dùng để Shinhan Life Việt Nam gởi mã xác thực OTP tại bước xác nhận đồng ý tham gia bảo hiểm.
  • Email được cung cấp tại bước này sẽ được dùng để Shinhan Life Việt Nam gởi thông báo đăng ký tham gia bảo hiểm thành công và/hoặc thông báo hợp đồng phát hành kèm bộ hợp đồng bảo hiểm nếu được Shinhan Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm.

* Thông tin Người được bảo hiểm

 • Họ tên, Giới tính, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, (các) Quốc tịch, Giấy tờ tùy thân (Số, Nơi cấp, ngày cấp).

* Thông tin thẩm định

 • Chiều cao – Cân nặng, Cân nặng lúc sinh (nếu Người được bảo hiểm dưới 2 tuổi), Câu hỏi thẩm định.
 • Sau khi khách hàng hoàn tất trả lời câu hỏi thẩm định, nội dung Cam kết liên quan đến việc tham gia yêu cầu bảo hiểm sẽ hiển thị để khách hàng đọc và xác nhận có đồng ý hay không.
 • Nếu khách hàng không đồng ý với Cam kết, khách hàng không thể tiếp tục tham gia bảo hiểm này. Nếu khách hàng đồng ý với Cam kết, Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm sẽ hiển thị để khách hàng kiểm tra thông tin và xem xét các quyền lợi bảo hiểm.

* Cung cấp giấy tờ tùy than·

 • Khách hàng tải giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm.

(III) Bước 3: Thanh toán

 • Tại bước thanh toán, ngay khi khách hàng chọn “Xác nhận OTP – SMS”, màn hình nhập mã xác thực OTP hiển thị và tin nhắn mã xác thực được gởi đến khách hàng theo số điện thoại di động được cung cấp tại bước 1.
 • Sau khi đã xác thực thành công mã OTP khách hàng nhập, Shinhan Life Việt Nam ghi nhận khách hàng hoàn tất đăng ký tham gia sản phẩm bảo hiểm trực tuyến Shinhan – An Bình. Đồng thời, email thông báo đăng ký tham gia bảo hiểm được gởi đến email khách hàng cung cấp tại bước 1.

(IV) Bước 4: Phát hành hợp đồng bảo hiểm

 • Sau khi thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm sẽ phát hành và gửi về địa chỉ email mà khách hàng đã đăng ký.
 • Trường hợp hợp đồng bảo hiểm không thỏa điều kiện phát hành, Công ty sẽ gửi thư thông báo kèm theo lý do từ chối đến địa chỉ email mà khách hàng đã đăng ký.
 • Bộ hợp đồng bảo hiểm cũng đồng thời được lưu trữ vào tài khoản của khách hàng tại cổng thông tin hợp đồng. Trường hợp Bên mua bảo hiểm có yêu cầu Công ty sẽcung cấp bản giấy Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm.

2. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

1. Khiểu nại và quy trình giải quyết khiếu nại

 • Trong quá trình tham gia thực hiện quy trình tham gia sản phẩm bảo hiểm được Công ty cung cấp trên môi trường mạng theo Quy chế này hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nếu có phát sinh bất kỳ khiếu nại nào, khách hàng có thể phản ánh đến Công ty thông qua các hình thức: Hotline Chăm sóc Khách hàng, gửi thư điện tử (email), gửi văn bản đến Shinhan Life Việt Nam, khiếu nại trực tiếp tại các quầy dịch vụ khách hàng, tư vấn tài chính phục vụ hợp đồng (nếu có).
 • Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

(I) Bước 1: Khách hàng có thể khiếu nại về Hợp đồng bảo hiểm qua một trong các hình thức sau

 • Hotline Chăm sóc Khách hàng 1900998800, hoặc
 • Gửi email đến địa chỉ email chamsockhachhang@shinhanlife.biz.vn, hoặc
 • Nhắn tin qua tài khoản zalo của Shinhan Life Việt Nam, hoặc
 • Gửi thư về Công ty Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam, hoặc
 • Khiếu nại trực tiếp tại quầy Dịch vụ Khách hàng của Shinhan Life Việt Nam trên toàn quốc.

(II) Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng và giải quyết theo từng tình huống cụ thể.

(III) Bước 3: Sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại, Shinhan Life Việt Nam sẽ thông báo đến Khách hàng về kết quả giải quyết khiếu nại. Trường hợp Khách hàng hiểu và đồng ý, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ gửi thông báo kết quả (tùy theo từng tình huống và hình thức nhận khiếu nại) và đóng hồ sơ này. Trường hợp Khách hàng không đồng ý và yêu cầu xem xét lại, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ phối hợp các Bộ phận liên quan để xác minh và khai thác thêm thông tin. Sau khi đã có đầy đủ thông tin, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ xem xét và đề xuất hướng xử lý phù hợp để giải quyết khiếu nại của Khách hàng, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ liên hệ Khách hàng thông báo kết quả, thông báo kết quả đến Khách hàng và đóng hồ sơ này.

2. Giải quyết tranh chấp

 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua môi trường mạng giữa Khách hàng và Shinhan Life Việt Nam, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải và tìm được sự đồng thuận. Trong trường hợp các bên không tìm được sự thống nhất, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định liên quan của pháp luật Việt Nam.

Mọi câu hỏi vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH của Shinhan Life Việt Nam 1900 998800 hoặc email chamsockhachhang@shinhanlife.biz.vn để được hỗ trợ

3. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm thông qua website của Shinhan Life Việt Nam được thu thập và bảo mật theo Chính sách bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Scroll to Top