Shinhan – Sống An Vui

Shinhan – Sống An Vui là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với quyền lợi bảo vệ nâng cao. Một giải pháp bảo vệ toàn diện giúp khách hàng và gia đình có quỹ tài chính dự phòng hiệu quả cho những trường hợp cần thiết.

Quyền lợi bảo hiểm

1. Bảo vệ toàn diện trước những rủi ro trong cuộc sống giúp bạn và gia đình có quỹ tài chính dự phòng hiệu quả cho những trường hợp cần thiết

2. Đồng hành cùng bạn xây dựng kế hoạch tích lũy từ hôm nay để tạo dựng nền tảng vững chắc trên hành trình chinh phục các mục tiêu, hoài bão trong tương lai

Ví dụ minh họa

Thông tin chung

Các thông tin khác

Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm (Đóng phí định kỳ)

Tóm tắt quy tắc, điều khoản bảo hiểm và một số điểm cần lưu ý

Cập nhật 14/03/2024

Scroll to Top